یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تصویری از بازگشت ازادگان و اسرای ایرانی به خاک وطن

ارسال یک پاسخ