بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

تصویری از تیراندازی به عکس فرح پهلوی

0

تصویری از تهران اوایل انقلاب در دروازه غار و تیراندازی به تصویر فرح پهلوی تسط کودکان و مردم با تفنگ بادی

تصویری از تیراندازی به عکس فرح پهلوی
تصویری از تیراندازی به عکس فرح پهلوی
ارسال یک پاسخ