یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تصویر رضا خان پهلوی

رضاخان پهلویبچه های دیروز/بچه های پریروز” />


http://s6.picofile.com/file/8245930742/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D9%86.JPG

رضاخان پهلوی


http://s6.picofile.com/file/8245930718/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%88_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.JPG
رضاخان و پسرش محدرضا پهلوی روی عرشه ناو دریایی ایران

ارسال یک پاسخ