یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تصویر رضا خان پهلوی

<a href="https://bdirooz.ir/tag/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86/" class="st_tag internal_tag" rel="tag noopener noreferrer" title="Posts tagged with رضاخان" data-wpel-link="internal">رضاخان</a> <a href="https://bdirooz.ir/tag/%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c/" class="st_tag internal_tag" rel="tag noopener noreferrer" title="Posts tagged with پهلوی" data-wpel-link="internal">پهلوی</a>بچه های دیروز/بچه های پریروز” />


http://s6.picofile.com/file/8245930742/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D9%86.JPG

رضاخان پهلوی


http://s6.picofile.com/file/8245930718/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%88_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.JPG
رضاخان و پسرش محدرضا پهلوی روی عرشه ناو دریایی ایران

ارسال یک پاسخ