یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تصویر 4قدیمی از امام زاده صالح در سال 1292 در زمان قاجار

ارسال یک پاسخ