یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تق تق تهیه کننده گیتی فر شفائی

تق تق تهیه کننده : گیتی فر شفائی مجری : رکسانا مهرافزون (عمه گلاب) صدا پیشگان : مارال حاجی زاده سحر صحامیان _ آرزو تاری مرادی

برنامه تق تق  گیتی فر شفائی
برنامه تق تق
ارسال یک پاسخ