یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تلفن سکه ای و تلفن همگانی قدیمی بچه های دیروز و پریروز

ارسال یک پاسخ