یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تله موش قدیمی-بچه های دیروز-بچه های دیروز

تله موشهای فلزی قدیمی رو خاطرتون هست؟همین الانم تو بازار هستن-یه پفکی چیزی را به عنوان طعمه قرار میدان روش موش بخت برگشته میامد از شانس بدش-یهو بمحض خوردن طعمه فنر و اهرم تله موش قدیمی عمل میکرد و موش رو میگرفت-بسته به واکنش موش برای فرار گاهی دمشو گاهی سرشو و گاهی از وسط له ش میکرد

تله موش قدیمی-بچه های دیروز-بچه های دیروز

تله موش قدیمی-بچه های دیروز-بچه های دیروز

ارسال یک پاسخ