بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

تهران قدیم_ خیابان استانبول سال ۱۳۱۲

0

تصویری قدیمی  از خیابان  استانبول تهران  در سال ۱۳۱۲ خورشیدی

تهران قدیم_ خیابان استانبول سال ۱۳۱۲ عکس

ارسال یک پاسخ