بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

تیتراژ سیمای نوجوان

0
تیتراژ سیمای نوجوان
تیتراژ سیمای نوجوان

تیتراژ سیمای نوجوان – این تیتراژ شروع سینای نوجوان بود اون زمان برنامه های مختلفی برای نوجوان ها ساختند و رویکرد برنامه ها را عوض کردند.

از ساعت 5 تا حدود 6 عصر برنامه مخصوص کودکان پخش می شد از ساعت6 تا حدود 6:30 -7 هم سیمای نوجوان با این تیتراژ پخش میشد

البته شبکه دو هم از ساعت 6:30 برنامه کودک پخش می کرد.

نیم رخ اکسیژن و بسیاری از برنامه های دیگر در این برنامه پخش میشد

مجری سیمای نوجوان را مینا هاشمی بر عهده داشت.

Summary
تیتراژ سیمای نوجوان
Article Name
تیتراژ سیمای نوجوان
Description
تیتراژ سیمای نوجوان - این تیتراژ شروع سینای نوجوان بود اون زمان برنامه های مختلفی برای نوجوان ها ساختند و رویکرد برنامه ها را عوض کردند.
Author
Publisher Name
صدا و سیما
ارسال یک پاسخ