یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

تیم فوتبال هنرمندان در سال 1346 -قبل از انقلاب

هنرمندان و ورزشکاران قبل از انقلاب

از راست ایستاده:آقای شروان،علی تابش،حمید قنبری،بهروز وثوقی،اسماعیلی،جمشید شیبانی،عارف و عزیز اصلی

از راست نشسته:امیر رسائی،وحدت،عباس شباویز،تقی ظهوری،اکبر گلپایگانی،ضیا آتابای

ارسال یک پاسخ