یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

جسد امیرعباس هویدا منوچهر خسرو داد مهدی رحیمی و نصیری رئیس سابق ساواک

ارسال یک پاسخ