جنگ تحمیلی – خلبانان ایرانی نورثروپ اف-۵

0 64

خلبانان ایرانی نورثروپ اف-۵ پیش از عملیات در جنگ ایران و عراق در حدود سال 1982

جنگ تحمیلی - خلبانان ایرانی نورثروپ اف-۵ عکس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.