یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

جنگ تحمیلی – سربازان ایرانی

سرباز ایرانی در حال نگهبانی اسرای عراقی نشسته در وانت در جنگ ایران و عراق در حدود سال 59-60

جنگ تحمیلی  - سربازان ایرانی.jpeg

ارسال یک پاسخ