یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

خاطرات بچه های دیروز/بچه های پریروز

خاطرات دهه60/70/50
بچه های دیروز بچه های پریروز کارتون زیر کارتونیه که سالها قبلتابستون میشد از صبح تا شب تو کوچه های خاکی بازی میکردیم خدوکیلی چنان
هیجانی داشت که اینو تو هیچکدام از بازیهای نسلهای جدید ندیدم باور کنید
گاهی اینقدر گرد خاک میشد که چشم چشمو نمیدید خلاصه خدمتتون عرض کنم که
گرما و هیجان بازی کار خودشو میکرد کسایی که خونشون نزدیک بود در حیاطو
باز میکردن میرفتن کنار شیر اب کمی دست و صورت خاکیشونو میشستن البته
بیشتر گربه شور میکردن بعدشم اب میخوردن یا دهنو به لوله میچسبوندن یا با
دست اب میخوردن یهو بزرگترا سر میرسیدن و کلی غر زدن و نصیحت که ای بابا
بشر پر توی اب کلره مگه نمیبینیش کلیه هات از کار میفته بیا برو تو خونه اب
بخور و بعدشم نوبت به غر زدن سر این می رسید که خسته و کوفته نفس نفس
میزنی کمی استراحت کن بعد اب بخور برات ضرر داره سر همینم خیلیا دزدکی
میرفتن از شیر اب ,اب میخوردنو جیم میشدن میرفتن ادامه بازی رو انجام
میدادن
شاید اون زمان اگه خیلی از پیامهای بهداشتی رو گوش میکردیم جامعه امروزمون پر مریضی و کسالت نمیشد
پیامهای
بهداشت ودندان که اکثریت جامعه رعایت نمی کردند پیامهای تغذیه ای که
خیلیا الان فشار و دیابت زندگیشونو حرم کرده خیلیا هم سنگ کلیه و امراض
دیگه رو گرفتن که ریشه اون بیماریها کسی نیست جز خودمون و زندگی شهر نشینی و
یکنواخت الانم که تحرکی نداره دامن زده به تمام اینها-تنتون سالمد.
” name=”description” />
http://s6.picofile.com/file/8250906418/1.JPG

تابستون میشد  از صبح تا شب تو کوچه های خاکی بازی میکردیم خدوکیلی چنان هیجانی داشت که اینو تو هیچکدام از بازیهای نسلهای جدید ندیدم باور کنید گاهی اینقدر گرد  خاک میشد که چشم چشمو نمیدید خلاصه خدمتتون  عرض کنم که گرما و هیجان بازی کار خودشو میکرد کسایی که خونشون  نزدیک بود در حیاطو باز میکردن  میرفتن کنار شیر اب کمی دست و صورت خاکیشونو میشستن البته بیشتر گربه شور میکردن بعدشم اب میخوردن یا دهنو به لوله میچسبوندن یا با دست اب میخوردن یهو بزرگترا سر میرسیدن و کلی غر زدن و نصیحت که ای بابا بشر پر توی اب کلره مگه نمیبینیش کلیه هات از کار میفته بیا برو تو خونه اب بخور  و بعدشم نوبت به غر زدن سر این می رسید که خسته و کوفته نفس نفس  میزنی کمی استراحت کن  بعد اب بخور برات ضرر داره سر همینم خیلیا دزدکی میرفتن از شیر اب ,اب میخوردنو جیم میشدن میرفتن ادامه بازی رو انجام میدادن  
شاید اون زمان اگه خیلی از پیامهای بهداشتی رو گوش میکردیم جامعه امروزمون پر مریضی و کسالت نمیشد 
پیامهای بهداشت ودندان که  اکثریت جامعه رعایت نمی کردند پیامهای تغذیه ای که خیلیا الان فشار و  دیابت زندگیشونو حرم کرده خیلیا  هم سنگ کلیه و امراض دیگه رو گرفتن که ریشه اون بیماریها کسی نیست جز خودمون و زندگی شهر نشینی و یکنواخت الانم  که تحرکی نداره دامن زده به تمام اینها-تنتون سالم
ارسال یک پاسخ