یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

خانه های قدیمی را دوست دارم

خانه های قدیمی را دوست دارم عکس


خانه های قدیمی را دوست دارم

چایی همیشه دم است روی سماور توی قوری در خانه همیشه باز است

مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواهد غذاها ساده و خانگی است
 بویش نیازی به هود ندارد

عطرش تا هفت خانه می رود کسی نان خشکه ندارد نان برکت سفره است
 مهمان ناخوانده آب خورشت را زیاد می کند

دلخوری ها مشاوره نمی خواهد
 دوستی ها حساب و کتاب ندارد

سلام ها اینقدر معنا ندارد

سلام گرگی وجود ندارد
 افسردگی بیماری نایابی است …
 خانه های قدیمی را دوست دارم….

خانه های قدیمی را دوست دارم-در.پنجره چوبی قدیمی

ارسال یک پاسخ