یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

خط کش های قدیمی

این خط کشها  و جدول ضرب پشتش بهترینراه کمک به دانش اموزانی بود که در حفظ کردن جدول ضرب دچار مشکل هستند و اکثر این خط کشها جلوشونو وقتی به نو میگرفتی و اروم تکون میدادی یه جورایی عکس روشون متحرک و جالب بود

متن جایگذین

ارسال یک پاسخ