خونه آبی

خونه آبی یا همان آقای حکایتی و سرکار خانم مجریان این برنامه بودند. تهیه کنندگی این برنامه بر عهده خانم مریم میرمعصومی بود

خونه آبی
خونه آبی


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.