بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

خونه مادربزرگه

0

خونه مادربزرگه صدا پیشه نقش مادربزرگه با صدای هنگامه مفید و صدا پیشه نقش حنایی یا همون آقا خروسه با صدای رضا بابک

خلاصه
خونه مادربزرگه
عنوان
خونه مادربزرگه
توضیحات

خونه مادربزرگه صدا پیشه نقش مادربزرگه با صدای هنگامه مفید و صدا پیشه نقش حنایی یا همون آقا خروسه با صدای رضا بابک

ارسال یک پاسخ