بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

خونه مادربزرگه

0

خونه مادربزرگه – صدا پیشگان عروسکی – نوک طلا با گویندگی مریم سعادت- نوک سیاه آزاده پورمختار – مراد با صدای راضیه برومند و مخمل با صدای بهرام شاه محمدلو

خلاصه
خونه مادربزرگه
عنوان
خونه مادربزرگه
توضیحات

خونه مادربزرگه - صدا پیشگان عروسکی - نوک طلا با گویندگی مریم سعادت- نوک سیاه آزاده پورمختار - مراد با صدای راضیه برومند و مخمل با صدای بهرام شاه محمدلو

ارسال یک پاسخ