یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

در کوچه های روستا

در کوچه های روستا

در کوچه های روستا

#تهیه کننده: #فاطمه_طیبی

محصول : #گروه_کودک_و_نوجوان #شبکه_یک_سیما

محصول سال :1376

چکیده: این برنامه ها شامل گزارش و گفتگو با بچه های روستاهای ایران است.

#فیلمهای _کودکان_ایران #بچه_های_دیروز

ارسال یک پاسخ