یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

دفتر تلفن اهنربایی قدیمی

دفتر تلفن اهن ربایی قدیمی
این دفتر تلفنها که الانم پره تو بازاره و قدیما بعلت نبود موبایل و دفتر تلفنهای گوشی ها برای نگهداری  شماره تلفنها از این دفترهای مغناطیسی استفاده میشد که برگه ها همه به هم وصل بودن و جلد اهنربایی این دفتر هم روی هم قرار میگرفت و بسته میشد-جا گیر نبود سبک بود و میشه گفت شیک هم بود
دفتر تلفن مغناطیس قدیمی-دفتر تلفن اهنربایی قدیمی
ارسال یک پاسخ