دلتـان برای هیجـــــانات دوران کودکــــــی تــنــگ نشده؟

0

رده:ادبی بچه های دیروز

================

دلتـان برای هیجـــــانات دوران کودکــــــی تــنــگ نشده؟

اگر آره امـــــــــــــروز هم میتوانید کودک باشید

کافیـــــه کمی فکر نکنی به دیروز و فــــــــردا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.