یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

زنان دوره قاجار – در حال شیردادن

تصویری زنی در دوره قاجار نشسته در حال شیردادن به فرزند خود – ثبت شده توسط آنتوان سوریوگین

عکسهای قدیمی ایران از دوره قاجار-انتوان سوروگین

ارسال یک پاسخ