بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

زنان دوره قاجار – در حال شیردادن

0

تصویری زنی در دوره قاجار نشسته در حال شیردادن به فرزند خود – ثبت شده توسط آنتوان سوریوگین

عکسهای قدیمی ایران از دوره قاجار-انتوان سوروگین

ارسال یک پاسخ