یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

زندگینامه آنتوان سوریوگین

آنتوان سوریوگین
Antoin Sevruguin
(عکاس ارمنستانی گرجستانی دوره قاجار)
زندگینامه آنتوان سوروگین
تولد 1209/تهران سفارت روسیه
مرگ 1312 /تهران(عفونت کلیه)-در دروازه دوبلاب تهران به خاک سپرده شد
فعالیت عکاسی بین سالهای ۱۲۴۹ تا ۱۳۰۹
لقب خانی
دوره قاجار 7هزار نگاتیو شیشه ای از نقاط مختلف ایران  حاصل تلاش او بود او به زبان فارسی و فرانسه تسلط داشت و بهمین دلیل توانست با اقشار مختلف مردم ارتباط و عکس تهیه کند-تصاویری از نهضت مشروطه و تصویر میرزا رضا کرمانی پس از قتل ناصرالدین شاه و مراسم دفن او جایی بود که توانست خود را نشان دهد
بعد از دوران مشروطه بعلت ارتباط او بااین نهضت مجبور به پناهندگی در سفارت انگلیش شد و محمد علی شاه قاجار که تحت فشار  فرماندار رشت بود دستور داد تا بمبی در کنار عکاسخانه او کار بگذارند که منجر به از بین رفتن مجموعه عظیمی از اثار وی شد-و تنها2هزار شیشه نگاتیو سالم ماند
دوره پهلوی با انقراض سلسله قاجار و روی کار امدن رضاشاه و رسم همیشگی حاکمان ایران زمین در نفی گذشتگان-رضاشاه هم از این قاعده مستثنی نبود و دستور توقیف تمام شیشه های او را داد
بعد از مرگ بعد از مرگش دخترش بواسطه دوستی که با محندرضا پهلوی داشت توانست696قطعه از شیشه ها را از توقیف خارج کند عکاسخانه اش به کلیسایی متتقل شد و واثارش در اختیار موسسه
موسسهٔ اسمیتسونین در واشنگتن قرار گرفت که نمایشگاهی از اثار او برپاشد

ارسال یک پاسخ