ساعت مچی قدیمی

0 56

ساعت .JPG

از کارهایی که قبلا خیلیامون البته احتمالا انجام دادیم کشیدن ساعت روی مچ
بود.البته با دندون هم هنرو به خرج میدادند که در پست های قبل اشاره کردیم
و کلی ذوق میکردیم

ارسال یک پاسخ