یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سلسله غزنویان

غزنویان از چه تباری بودند و چه سالهای حکومت می کردند؟

غزنویان از تبار ترک بودند- فارسی می گفتند و مسلمان بودند. و در شرق ایران در ناحیه خراسان در سال های(۹۷۵–۱۱۸۷ میلادی) حکومت می کردند.

چرا این حکومت به غزنویان معروف شد؟

پایه های این سلسله در غزنین شکل گرفت از این رو به آنها غزنویان گفته می شود.

بنیانگذار سلسله غزنوی چه کسی بود و از چه طایفه ای بود؟

سلطان محمود غزنوی بنیانگذار این سلسله بود که از طایفه ای ترکمن به ایران کوچ کرده بودند.

نام آشنا ترین و مهم ترین پادشاه سلسله غزنوی چه کسی بود؟

سلطان مسعود نام آور ترین پادشاه این سلسله بود که حاکمان بعدی سلسله غزنوی را به سوی انقراض و ناتوانی بردند.

هنر و ادب در دوره غزنوی چگونه بود؟

پادشاهان غزنوی به گسترش ادبیات و زبان فارسی و شعر و همچنین نقاشی اهمیت زیادی می دادند.

مذهب رسمی سلسله غزنوی چه بود؟

این سلسله پیرو و مروج دین اسلام – اهل سنت و مورد توجه خلافت عباسی بود.
ارسال یک پاسخ