یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سند ساواک مبنی بر تخفیف در مجازات مسعود رجوری بخاطر همکاری او با این سازمان

سند محرمانه سازمان امنیت و اطلاعات کشور(ساواک) که تخفیف در مجازات مسعود رجوی بخاطر همکاری او با ساواک و معرفی و لو دادن سایر اعضا در ان درج شده است

اسناد قدیمی قبل از انقلاب
ارسال یک پاسخ