بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

سنگ قبر شعبان جعفری

0

سنگ قبر شعبان جعفری معروف به شعبون بی مخ

#شعبان_جعفری,#شعبون_جعفری,#سیاستمدار_قدیمی,#بچه_های_دیروز

Www.bachehayedirooz.tv

سنگ قبر شعبان جعفری عکس

ارسال یک پاسخ