یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

سه تصویر از اعدام های قدیمی

سه عکس قدیمی از اعدامهای قدیمی  ایرانhttp://s3.picofile.com/file/8187753742/Repulicofmahabad_bukan_alibegsherzad_1946%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86_1946.jpg
اعدام در مهاباد-عکس قدیمی از ایران


http://s6.picofile.com/file/8187753692/380px_Capital_punishment_Khorramabad%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C.JPG
اعدام سران عشایر در خرم اباد در روزهای اغازین حکومت پهلوی


http://s6.picofile.com/file/8187753676/800px_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%87.jpg

صحنه اعدام حاج ابوطالب شافعی ودیگر آزادیخواهان ارومیه توسط اشغالگران روس در دروازه عسگرخان بتاریخ 25ذیقعده 1332هجری قمری
ارسال یک پاسخ