بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی

0

این تصویر متعلق به اسفند ماه سال 1357 است.

سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی در حال دیدار از یک مجروح در بیمارستان که در درگیری های سنندج زخمی شده است.

سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی در حال دیدار از یک مجروح در بیمارستان که در درگیری های سنندج زخمی شده است.
سید محمود طالقانی و سید محمد بهشتی
ارسال یک پاسخ