عضدالمک

0

عضدالمک – تصویری از نایب السلطنه در دوران احمدشاه قاجار(اولین) که بعد ها به عنوان رئیس ایل قاجار شناخته شد.

تصویری از نایب السلطنه احمدشاه قاجار عضدالملک
عضدالملک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.