عکسهایی قدیمی از شیراز

0

عکسهای قدیمی استانهای کشور

=========================

منبع:روز انلاین

خیابان زند 1307

گاراز هند و ایران-شیراز1310


ارامگاه حافظ  در زمان قاجار-شیراز قدیمی

ارامگاه حافظ  در زمان قاجار-شیراز قدیمی

عکس شیراز قدیمی

خیابان منوچهری شیراز سال1310/عکسهایی قدیمی از شیراز

خیابان منوچهری شیراز سال1310/عکسهایی قدیمی از شیراز

خیابان زند شیراز1307/عکسهایی قدیمی از شیراز

خیابان زند شیراز1307/عکسهایی قدیمی از شیراز

گاراژ هند و ایران1310/عکس قدیمی شیراز

گاراژ هند و ایران1310/عکس قدیمی شیراز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.