عکس قدیمی از رضا خان و احمدشاه قاجار

احمد قاجار و پست سر وی    به ترتیب اخرین پادشاته قاجار و موسس سلسله

رضا شاه  و احمدشاه قاجار.jpg

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.