یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عکس قدیمی از رضا خان و احمدشاه قاجار

احمد شاه قاجار و پست سر وی  رضاخان پهلوی  به ترتیب اخرین پادشاته قاجار و موسس سلسله پهلوی

رضا شاه  و احمدشاه قاجار.jpg

ارسال یک پاسخ