یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عکس قدیمی از ورودی بیمارستان نجمیه

ارسال یک پاسخ