یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عکس قدیمی از پسر بلند قامت و پدر کوتاه قد در زمان قاجار

ارسال یک پاسخ