بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

عکس قدیمی هنرمندان

0


عکس قدیمی از  مرحوم منوچهر نوذری بهمراه پسرش-عکس قدیمی هنرمندان-کودکی -نوجوانی


عکس سوسن تسلیمی بعد و قبل از انقلاب1357

سوسن تسلیمی بعد و قبل از انقلاب


ارسال یک پاسخ