یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عکس قدیمی و کارت دانشجویی منوچهر متکی

ارسال یک پاسخ