یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

عکس های اتش سوزی سینما رکس آبادان

رده خاطرات تلخ گذشته:

ساعت حدود21:45شب 28مرداد ماه سال هزارو سیصدو پنجاه و هفت -63نفر از مردم آبادان برای دیدن فیلم گوزن ها به کارگردانی مسعود کیمیایی به سینما رکس آبادان رفتند-که ناگهان سینما به اتش کشیده شد و 377 نفر از تماشاگران در آتش سوختند-از انجا که این فیلم(گوزن ها)اشاره ای به روز های فرار فردی دارد که مخالف حکومت پهلویست و از این رو عده ای مسئولیت انرا متوجه ساواک و  بخاطر بد نام کردن انقلابیون نامیدند و حکومت وقت هم انرا متوجه مارکسیست های اسلامی می دانست.در سال1359 فردی که از قبل دستگیر شده بود به همراه همدستانش اعدام شد.بقایای این سینما در سال1384 تخریب و بجای ان مجتمع تجاری احداث شد……..

عکسهای اتس سوزی سینما رکس آبادان

 عکسهای اتس سوزی سینما رکس آبادان


 عکسهای اتس سوزی سینما رکس آبادان

 عکسهای اتس سوزی سینما رکس آبادان

عکسهای اتس سوزی سینما رکس آبادان

عکسهای اتس سوزی سینما رکس آبادان

ارسال یک پاسخ