یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

فتحعلی شاه قاجار – سند فتح نامه پهلوان موسی خمیس گرزدین وند و ایل ملکشاه

فتحعلی شاه قاجار دومین پادشاه سلسله قاجار  معروف به شمس الملوک –  قاآن افخم –  خاقان اعظم …..
که در سال 1151 خورشیدی در دامغان بدنیا امد و در سال 1213 خورشیدی 
درگذشت. و در صحن عتیق حضرت معصومه بخاک گذاشته شد. که بیش از 36 سال بر
ایران فرمانروایی کرد.سند فتح نامه پهلوان موسی خمیس گرزدین وند و ایل ملکشاهی اعطایی فتحعلی شاه
قاجار از سوی شاهزاده محمد علی میرزا قاجار به پاس غلبه بر سپاه امپراتوری
عثمانی بسال 1236 هجری قمری

 سند فتح نامه پهلوان موسی خمیس گرزدین وند و ایل ملکشاه.jpg

ارسال یک پاسخ