یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

فتحعلی شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار دومین پادشاه سلسله قاجار  معروف به شمس الملوک –  قاآن افخم –  خاقان اعظم …..
که در سال 1151 خورشیدی در دامغان بدنیا امد و در سال 1213 خورشیدی 
درگذشت. و در صحن عتیق حضرت معصومه بخاک گذاشته شد. که بیش از 36 سال بر
ایران فرمانروایی کرد.

فتحعلی شاه قاجار.jpg

ارسال یک پاسخ