یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

فلک کردن در دروه قاجار

تصویری از فلک و تنبیه کردن در ملا عام در دروه قاجار – پای فرد را به چوبی می بستند  که توسط دو نفر  نگه داشته میشد سپس با استفاده از ترکه  به کف پاهای او ضربه می زدند که درد اور بوده است. این تصویر توسط آنتوان سوریوگین گرفته شده است

عکسهای قدیمی ایران از دوره قاجار-انتوان سوروگین

ارسال یک پاسخ