یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

فیلمهای قدیمی سینمایی قبل از انقلاب/1332

نام فیلم از قطره تا دریا افسونگر بازگشت
کارگردان ابراهیم گلستان اسماعیل کوشان ساموئل خاچیکیان
نویسنده ابراهیم گلستان سیامک یاسمی ساموئل خاچیکیان
سال ساخت 1332 1332 1332
بازیگران دلکش
ناصر ملک‌مطیعی
ژاله علو
عبدالله بقایی
عزت‌الله وثوق
عزت حسنعلی
قدرت‌الله احسانی
علی‌اصغر برنجی
حسن خردمند
مهدی شبان
هوشنگ اعتضادی
اکبر اخوت
آراماییس وارطان یوسفیانس
هایده
مهری عقیلی
عزت‌الله وثوق
شهین
اکبر خواجوی
رحیم روشنیان
مسعود پورزنجانی
مدت زمان 90 * 100دقیقه

نام فیلم میهن پرست نیمه راه زندگی گناهکار
کارگردان غلامحسین نقشینه محمد بشارتیان مهدی گرامی
نویسنده محمد درمبخش محمد بشارتیان مهدی گرامی
سال ساخت 1332 1332 1332
بازیگران حمیده خیرآبادی
علی تابش
مهرانگیز وحدت
تقی ظهوری
غلامحسین نقشینه
شهلا ریاحی
آریا
عبداله خرمی
حسام الدین
بهبهانی
شهلا ریاحی
ضیاء الابصاری
علی تابش
شهین
احمد قدکچیان
مهری عقیلی
مدت زمان 90 90

نام فیلم بی پناه پیوند زندگی جدال با شیطان
کارگردان گرجی عبادیا ابراهیم مرادی حسین مدنی
نویسنده علی کسمایی ابراهیم مرادی جمشید وحیدی
سال ساخت 1332 1332 1332
بازیگران مهین دیهیم
گرجی عبادیا
حسین امیرفضلی
طغرل افشار
عبدالله بقایی
هوشنگ اعتضادی
رضا میرفتاح
حسن پرتوی
عبدالله بصیرت
محترم امینی
احمد مرادی
مهری عطایی
عزت پارسا
حمید قنبری
هوشنگ بهشتی
مهری عقیلی
حسین غفاری
زری ودادیان
سونیا
اصغر صفوی
مدت زمان 115 90 100

نام فیلم مریم مشهدی عبا ملا نصرالدین
کارگردان مهدی بشارتیان صمد صباحی ایرج دوستدار
نویسنده مهدی بشارتیان صمد صباحی سبحانی
سال ساخت 1332 1332 1332
بازیگران ثریا
محمدرضا زندی
جواد تقدسی
اصغر تفکری
فتانه
معصومه خاکیار
تقی ظهوری
علی تابش
سبحانی
ایرج دوستدار
کاووس دوستدار
باقری
مدت زمان 90 90 90

نام فیلم چهرا اشنا دختر چوپان دختر سرراهی
کارگردان حسن خردمند معزدیوان فکری معزدیوان فکری
نویسنده حسن خردمند معزدیوان فکری معزدیوان فکری
سال ساخت 1332 1332 1332
بازیگران شهلا ریاحی
حمید قنبری
ناهید سرفراز
احمد قدکچیان
مجید محسنی
شهلا ریاحی
احمد قدکچیان
تقی ظهوری
آریان
رضا کریمی
مصطفی طوسی
شیرخدا
معزدیوان فکری
شهلا ریاحی
احمد قدکچیان
نصرت‌الله وحدت
مسعود پورزنجانی
عباس افشار
فاطمه ابوالقاسم تبریزی
تهمینه
پرخیده
معزدیوان فکری
مدت زمان 95 100 100

نام فیلم گلنسا لغزش محکوم بی گناه
کارگردان سرژ آزاریان مهدی رئیس فیروز علی محزون
نویسنده سرژ آزاریان مهدی رئیس فیروز علی محزون
سال ساخت 1332 1332 1332
بازیگران معصومه خاکیار
هوشنگ سارنگ
اکبر خواجوی
یوسفی
واندا
قاسم جبلی
سروژ آرزومانیان
بهمنی
تاتا
دینبلی
منوچهر زمانی
امیر والی
علی محزون
سودابه
مینا
ملکه رنجبر
خسرو هریتاش
مدت زمان * 90 90

نام فیلم شب های تهران غفلت گرداب
کارگردان سیامک یاسمی علی کسمایی حسین خرمند
نویسنده صادق بهرامی
علی مرتضویی
علی کسمایی حسین خرمند
سال ساخت 1332 1332 1332
بازیگران محسن مهدوی
آریان
جمشید مهرداد
عبدالله بقایی
علی کیائی
ناصر ملک مطیعی
کوروش کوشان
جمشید مهرداد
اکبر اخوت
فروغ محمدی
عبداله بقایی
قدرت اله احسانی
ناصر ملک مطیعی
مهین دیهیم
زینت نوری
مینا
هوشنگ بهشتی
عبداله بقایی
احمد قدکچیان
علی کیائی
منوچهر شفیعی
مدت زمان * * *

ارسال یک پاسخ