یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

فیلم افسونگر

نام فیلمافسونگر
کارگرداناسماعیل کوشان
نویسندهسیامک یاسمی
سال ساخت1332
بازیگراندلکش
ناصر ملک‌مطیعی
ژاله علو
عبدالله بقایی
عزت‌الله وثوق
عزت حسنعلی
قدرت‌الله احسانی
علی‌اصغر برنجی
حسن خردمند
مهدی شبان
هوشنگ اعتضادی
اکبر اخوت
مدت زمان*
ارسال یک پاسخ