یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

قرار داد1975الجزایر-صدام حسین تکریتی-رئیس جمهور الجزایر-شاه ایران محمدرض شاه پهلوی

رده:سیاسون قبل از انقلاب:
اختلافات مرزی از جمله اروند رود همیشه بین ایران و عراق از دیرباز وجود داشته است و قبل از انقلاب با بالا گرفتن اختلافات و شروع در گیری با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر قراردادی بین ایران و عراق بسته شد -صدام هیچوقت از این قرار داد راضی نبود تا اینکه در زمان شروع جنگ تحمیلی 8ساله ایران و عراق صدام حسین رئیس جمهور عراق این قرار داد را پاره و حمله نظامی و سراسری را علیه ایران شروع کرد

سیاست مداران قبل از انقلاب

ارسال یک پاسخ