یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

قطب زاده- هاشمی رفسنجانی-آیت الله طالقانی -آیت الله بهشتی

نشسته از راست به چپ :صادق قطب زاده – ابوالحسن بین صدر  -هاشمی رفسنجانی-آیت الله محمد بهشتی – آیت الله محمود طالقانی- احمد مفتی زاده -ملا محمد  ربیعی در سال 1979 میلادی

قطب زاده- هاشمی رفسنجانی-آیت الله طالقانی -آیت الله بهشتی.jpg

ارسال یک پاسخ