بچه های دیروز سایتی برای جمع شدن و تجدید خاطره های نوستالژیک بچه‌های دیروز ایران در دهه ۶۰‍ و ۵۰ و ماقبل می باشد. شما هم به جمع ما بپیوندید

قطعنامه 598 شورای امنیت

0

قطعنامه 598 شورای امنیت

 • خواستار آن است که به عنوان قدم اولیه جهت حل و فصل «مناقشه» از راه مذاکره، ایران و عراق یک آتش ‎بس فوری را رعایت کرده، به تمام عملیات نظامی در زمین، دریا و هوا خاتمه داده و تمام نیروهای خود را بدون درنگ به مرزهای شناخته‌شده بین‎المللی بازگردانند.
 • از دبیر کل درخواست میکند که یک تیم ناظر ملل متحد برای بررسی، تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب‎ نشینی نیروها اعزام نماید و همچنین از دبیر کل درخواست می نماید با مشورت طرفین درگیر، تدابیر لازم را اتخاذ نموده، گزارش آن را به شورای امنیت ارائه نماید.
 • مصرانه میخواهد اسرای جنگی آزاد شده و پس از قطع مخاصمات کنونی، بر اساس #کنوانسیون_سوم_ژنو در 12 اوت 1949، بدون تأخیر به کشور خود بازگردانده شوند.
 • از ایران و عراق میخواهد با دبیر کل در اجرای قطعنامه و در تلاشهای میانجیگرانه برای حصول یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف، در خصوص تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول مندرج در منشور ملل متحد، همکاری نمایند.
 • از تمام کشورهای دیگر میخواهد که حداکثر خویشتنداری را مبذول دارند و از هرگونه اقدامی که میتواند منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، احتراز کنند و بدین‌ ترتیب، اجرای قطعنامه را تسهیل نمایند.
 • از دبیر کل درخواست می‎ نماید که با مشورت با ایران و عراق، مسئله تفویض اختیار به هیأتی بیطرف برای تحقیق راجع به مسئولیت منازعه را بررسی نموده و در اسرع وقت به شورای امنیت گزارش دهد.
 • ابعاد خسارات وارده در خلال منازعه و نیاز به تلاشهای بازسازی با کمکهای مناسب بین‎المللی، پس از خاتمه درگیری تصدیق میگردد و در این خصوص، از دبیر کل درخواست میکند که یک هیأت کارشناسان را برای مطالعه موضوع بازسازی و گزارش به شورای امنیت، تعیین نماید.

 • همچنین از دبیر کل درخواست میکند که با مشورت با #ایران و #عراق و دیگر کشورهای منطقه، راه های افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد مداقّه قرار دهد.
 • از دبیر کل درخواست میکند که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه مطلع نماید.
 • مصمم است برای بررسی اقدامات بیشتر جهت رعایت و اجرای این قطعنامه، در صورت ضرورت، جلسات دیگری مجدداً تشکیل دهد.
 1. #قطعنامه_598_شورای_امنیت #جنگ_تحمیلی #جنگ_ایران_و_عراق #دفاع_مقدس #پایان_جنگ_ایران_و_عراق

ارسال یک پاسخ