بمباران

بمب گذاری استراتژیک یک استراتژی نظامی است که در جنگ جهانی با هدف شکست دادن دشمن با از بین بردن روحیه و توان اقتصادی آن برای تولید و حمل و نقل مواد به تئاتر عملیات نظامی یا هر دو، استفاده می شود. این یک حمله سیستماتیک سازمان یافته و اجرا شده از هوا است که میتواند از بمب افکن های استراتژیک، موشک های بلندمدت یا متوسط ​​و یا هواپیماهای جنگنده بمب افکن هسته ای استفاده کند تا به اهداف مورد نظر برای توانایی جنگی دشمن اهمیت دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.