یچه های دیروز
بچه های دیروز سایت نوستالژیک و خاطره انگیز بچه های دهه 60

جمهوری اسلامی ایران

دولت حاکم و سیستم سیاسی کنونی در ایران ، از زمان انقلاب اسلامی و سقوط سلسله پهلوی در سال 1979 ، در قدرت است.قانون اساسی آن که با رفراندوم تصویب شده است ،  از مدل تفکیک اختیارات با سیستم های اجرایی ، قانونگذاری و قضایی استفاده می کند ،   در حالی که مقام معظم رهبری رئیس دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است.

در حال حاضر ایران یکی از چهار دولت است که از عنوان جمهوری اسلامی استفاده می کند.

ارسال یک پاسخ