مدیر دوبلاژ

مدیر دوبلاژ مهمترین بخش  دوبله یک فیلم است.

مدیر دوبلاژ باید بر نحوه کار تمامی دوبلور ها و گویندگان کنترل کاملی داشته باشد و بتواند نظارت کند.

بعد از اینکه توسط سازمان مربوطه یک فیلم یا کارتون تهیه می شود. به بخش ترجمه می رود بعد از اتمام این مرحله – ترجمه به مدیر دوبلاژ داده می شود تا ویراستاری شود و لحن مناسب برای فیلم انجام شود. و به گویندگان منتقل شود. روی فیلم با هم کار کنند و اشکال و ایراد در دوبله را به آنها گوشزد کند. تا دوبله کامل و مناسبی برای فیلمی مخاطب پسند ایجاد شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.