پروپوزال

پیشنهاد تحقیق ، سندی است که یک پروژه تحقیقاتی را پیشنهاد می کند ، عموماً در علوم یا دانشگاه ها ، و به طور کلی یک درخواست برای حمایت از آن تحقیقات را تشکیل می دهد. پیشنهادها درمورد هزینه و تأثیر احتمالی تحقیقات پیشنهادی و صحت برنامه پیشنهادی برای اجرای آن ارزیابی می شود. پیشنهادهای تحقیق به طور کلی چندین نکته مهم را مورد توجه قرار می دهند:

به چه سؤالهای پژوهشی پرداخته می شود و چگونه به آنها رسیدگی می شود
چقدر زمان و هزینه برای تحقیق لازم است
چه تحقیقات قبلی در مورد موضوع انجام شده است
چگونه نتایج تحقیق ارزیابی می شود
چگونه این تحقیق به نفع سازمان حمایت و سایر طرفین خواهد بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.